• 800W 2 channels pro sound amplifier

    CA SERIES 800W 2 แชนเนลโปรขยายเสียง

    ซีรี่ส์ CA คือชุดของพาวเวอร์แอมปลิฟายเออร์ประสิทธิภาพสูงที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับระบบที่ต้องการเสียงที่สูงมาก ใช้ระบบอะแดปเตอร์แบบ CA ซึ่งช่วยลดการใช้กระแสไฟ AC ได้อย่างมากและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบทำความเย็น เพื่อมอบเอาต์พุตที่เสถียรและเพิ่มความน่าเชื่อถือของการทำงานของอุปกรณ์ ซีรีส์ CA มีผลิตภัณฑ์ 4 รุ่น ซึ่งสามารถให้คุณเลือกกำลังเอาต์พุตตั้งแต่ 300W ถึง 800W ต่อช่องสัญญาณ ซึ่งมีตัวเลือกมากมายให้เลือก ในเวลาเดียวกัน ซีรีส์ CA มีระบบมืออาชีพที่สมบูรณ์ ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความคล่องตัวของอุปกรณ์